Trà Táo Đỏ: Thanh Trúc - Quý Bình tình tứ ngoài biển trong chuyến nghỉ dưỡng

Sau khi bà Ngọc mất, Chiêu Dương nghiễm nhiên trở thành cô giám đốc mới của công ty bà ngọc, còn anh trai nuôi của cô lại bị tống vô tù để phòng trừ khả năng gây họa cho cô em gái.