Người nổi tiếng: từ Sarah Jessica Parker đến Rihanna và những kiểu tóc xoăn đẹp nhất mọi thời đại

NĐ - Với những khoảnh khắc tóc xoăn ấn tượng, Vogue đã bình chọn những Sao thế giới có kiểu tóc xoăn đẹp nhất từ trước đến nay và đây là danh sách.


Marilyn Monroe
Diana Ross
Julia Roberts
Bette Midler
Rihanna
Chaka Khan
Bette Davis
Lorde
Bruce Springsteen
Dolly Parton
Helena Bonham Carter
Liya Kebede
Julia Sarr-Jamois
Lucille Ball
Angela Davis
Jim Morrison
Sarah Jessica Parker
Jimi Hendrix
Loulou de la Falaise
Miranda July
Malcolm McLaren
Marisa Berenson
Pam Grier
Keri Russell
Queen Elizabeth II
Shirley Temple

 

 

Nguồn: Vogue